Mozyr Branch

Director


Tatyana Nekrashevich

247760, Mozyr, Bulvar Druzhby str., 10
Tel. +375 2362 4-55-16

Experts

Tel. +375 2362 4-55-27, +375 2362 4-55-37
Skype: ccimozyr

Map